Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ราษฏรรวมตัวคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ​ ไม่มีส่วนร่วมในการปักเขตแดนเพิกถอนป่าสงวน

 

          เพชรบูรณ์-ราษฏรรวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ​ และคัดค้านคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก  ส่วนแยกเขาค้อ ​เรื่อง​ขอให้ราษฏรส่งหลักฐาน​ใบจอง นส.คืน และ เรื่องราษฏรไม่มีส่วนร่วมปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวน

          วันที่​ 9 มกราคม 2567  เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดเล่ากี่​ หมู่​ 5  บ้านเล่ากี่ ตำบลสะเดาะพง​ อำเภอเขาค้อ​ จังหวัดเพชรบูรณ์​  ราษฏรจำนวน​ 219  คน ​ได้มารวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ​ คัดค้านคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก  ส่วนแยกเขาค้อ ​เรื่อง​ขอให้ราษฏรส่งหลักฐาน​ใบจอง นส.ที่ทางราชการออกให้กับราษฏรตั้งแต่ปี 2522-2523  คืน ให้กับสำนักงานที่ดิน  โดยอ้างว่า​หลักฐานใบจอง นส.2 ดังกล่าว ออกโดยไม่่ชอบด้วยกฏหมาย และ เรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวนไม่ครอบคลุมพื้นที่จริง โดยที่ราษฏรไม่มีส่วนร่วม  

     ทั้งนี้ปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมาไม่รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากภาครัฐ  จนกระทั่งปี 2562 ภายหลังที่ทหารได้ส่งมอบคืนที่ดินในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสะเดาะพง ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา และตำบลริมสีม่วง ให้กับกรมป่าไม้  ซึ่งจากข้อเท็จจริงตามหลักฐาน เอกสารสำคัญของทางราชการ ปรากฏว่าพื้นที่บางส่วนที่ทางทหารส่งคืนให้กรมป่าไม้นั้น เป็นพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจัดสรรให้ราษฏรแล้วได้แก่

      1. บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร  ถนนจากทุ่งสมอ-เขาค้อ ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 12,875 ไร่ อนุมัติเมื่อ 1 กันยายน 2519  

       2. บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร  ถนนจากนางั่ว-หนองแม่นา ระยะทาง 36 กิโลเมตร จำนวน 40,000 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 กรกฏาคม 2520  

       3. บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร  ถนนจากเขาค้อ-สะเดาะพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร จำนวน 17,500ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 กรกฏาคม 2520​ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

      กระทั่งเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องต่อนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน โดยขอให้มีข้อสั่งการระงับไม่ให้เจ้าหน้าที่ ทุบ ทำลาย รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ของราษฎร  ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายออกโฉนดที่ดิน 50 ล้านไร่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2519-2527 และมาประกาศเป็นป่าสงวนฯ ทับพื้นที่ของราษฏรที่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เมื่อ ปี 2529 และ ปี 2530 จึงขอให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประเด็นที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่ราชพัสดุ เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์.เพชรชัยออนไลน์


 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.