Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชาวบ้านจี้ติดทวงถามความคืบหน้าปัญหาป่าโคกตาด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชาวบ้านจี้ติดทวงถามความคืบหน้าปัญหาป่าโคกตาด แสดงบทความทั้งหมด

ชาวบ้านจี้ติดทวงถามความคืบหน้า ปัญหาที่สาธารณป่าโคกตาด

เมษายน 05, 2565 0

  ชาวบ้านจี้ติดทวงถามความคืบหน้า ปัญหาที่สาธารณป่าโคกตาด        เพชรบูรณ์ - ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมคณะ จี้ติดทวงถามความคืบหน้าจาก  3  หน่วยง...


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.