Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

งานนี้มีหนาว.....ปปช.เพชรบูรณ์ ชี้มูลความผิดนับ 10 ราย ส่งอัยการ...เชือด

          

          เพชรบูรณ์- เพชรบูรณ์จัดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2567 นำเสนอผลงานใน 2 ไตรมาส เลือกกรรมการชมรมฯชุดใหม่  มีการชี้มูลเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ 10 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

         เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2567

       โดยมี สมาชิกเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก 11 อำเภอ จำนวน 110 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานปปช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการนำเสนอผลงานใน 2 ไตรมาส ของปีที่ผ่านมา และ ได้มีการเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ใหม่หมด ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และรับสมัครโค้ชเพิ่มเติมอีกด้วย เนื่องจากว่าคณะกรรมการชมรมSTORNGฯ ระดับจังหวัด มีทั้งครบวาระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 2 ปี ครบ 2 วาระติดต่อกันแล้ว ทำให้เราต้องมาเลือกคณะกรรมการชมรมSTORNGฯ ระดับจังหวัดใหม่ อีกทั้งคณะกรรมการชรมฯ ที่ผ่านมามีการเข้า-ออกต่างกัน และเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ล่าสุด ก็มีการรีเซทใหม่ทั้งหมด  


         นางสาวนุชจรินทร์ ฯ กล่าวว่า ให้มีตัวแทนจากทุกอำเภอเข้าร่วมด้วย จะได้มีโอกาสสื่อสารกันในแต่ละอำเภอง่ายขึ้น เนื่องจากพื้นที่ของเรามีระยะทางยาว การติดต่อกันค่อนข้างยาก จึงอยากให้มีทุกอำเภอการประสานจะได้สะดวกขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีน้องๆ เยาวชนเข้ามาร่วมงานกับเราด้วย เพื่อจะได้ส่งต่อด้านการทำงานหรือมีมุมมองของน้องๆ จะได้ช่วยกันทำงานในส่วนของสำนักงานปปช. เราก็มีหลักสูตรการอบรมด้วย

        ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกฯ ส่งเสริมการสร้างการป้องกัน การทุจริตเชิงรุก ให้ชุมชนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต้านและลดการทุจริต ในประเด็นการให้และรับสินบน โดยพิจารณาควบคู่กับ ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการมีส่วนร่วมป้องปรามความเสี่ยงต่อการทุจริต ร่วมกันจับตามองการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในฐานะประชาชน     

           โอกาสเดียวกันนี้ นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ยังได้บรรยายพิเศษ ว่าประธานปปช. ได้เน้นย้ำ 2 เรื่อง ต่อนโยบาย  เรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งเราก็จะลงพื้นที่ตรวจให้เร็วที่สุด และการขุดลอกแหล่งน้ำ เนื่องจาการขุดลอกแหล่งน้ำนั้น ประเทศไทยเราขุดลอกเยอะเพราะว่าเราเป็นเมืองแล้ง มันมีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้างว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่ จะมาทราบก็ตอนที่งานจบแล้ว และยาก ทางสำนักงานปปช. ได้เน้นย้ำให้สำนักงาน ปปช.จังหวัดฯ หาทางป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

          นางสาวนุชจรินทร์   ยังได้กล่าวว่า เดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่ ประมาณเดือนมิถุนายน  มีการชี้มูลเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ 10 เรื่อง กำลังเตรียมรอส่งอัยการอยู่ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม น่าจะทราบว่าอัยการ จะสั่งฟ้องให้เราหรือไม่ แต่ถ้าอัยการไม่ฟ้อง ปปช. ก็มีอำนาจฟ้องเอง แต่ต้องผ่านอัยการก่อน ถึงตอนนั้นเราก็จะแถลงข่าว ว่าจะมีนายกที่จะพ้นตำแหน่งหลายคน ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และก็มีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอีกหนึ่งราย ผิดฮั้วราคา เกี่ยวกับเรื่องการตัดต้นไม้

           สำหรับในส่วนงานของสำนักงาน ปปช.จังหวัดเพชรบูรณ์ เราจะเป็นสำนักงานที่ถอดรูปแบบการบริหารมาจากสำนักงานปปช.ส่วนกลางเลย มีภารกิจเหมือนกันทุกประการ 1. ก็คืองานด้านการปราบปรามการทุจริต จะเห็นได้ว่าเรามีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐใครบ้างหรือมีการสั่งโทษทางวินัยมีใครบ้าง และมีการทุจจริตหน้าที่โดยมิชอบ

         2. งานตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งปปช. ได้กำหนดให้ผู้ใดบ้างต้องยื่นทรัพย์สิน เมื่อเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ สามารถติดตามตรวจสอบได้ทางเฟสบุ๊คสำนักงาน ปปช.เพชรบูรณ์  หากท่านมีข้อมูลหรือมีข้อมูลว่ามีผู้ถือครองทรัพย์แทน  สามารถแจ้งมาได้  และถ้าเรารู้ว่าโครงการใดมีความเสี่ยง ทาง ปปช. ก็จะรีบเข้าไปดูเลยว่า มีการใช้งบประมาณคุ้มไหม  ตลอดจนการให้ความรู้ ทางกฏหมาย.

ชาติ  วิกสิตโกมุท/เพชรชัยออนไลน์

มีการนำเสนอช.จังหวัดเพชรบูรณ์จัดเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม strong ชุดใหม่.ระดับจังหวัด

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.