Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นายกเทศมนตรีหนองไผ่แถลงฯ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นายกเทศมนตรีหนองไผ่แถลงฯ แสดงบทความทั้งหมด
พฤษภาคม 07, 2564 0

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ แถลงนโยบายพร้อมทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่”       เพชรบูณณ์ - เปิด ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสาม...


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.