Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ชาวบ้านจี้ติดทวงถามความคืบหน้า ปัญหาที่สาธารณป่าโคกตาด

 

ชาวบ้านจี้ติดทวงถามความคืบหน้า

ปัญหาที่สาธารณป่าโคกตาด


     เพชรบูรณ์-ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมคณะ จี้ติดทวงถามความคืบหน้าจาก 3 หน่วยงาน ในการแก้ปัญหาที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด ที่เป็นปัญหาข้อพิพาท ระหว่างรัฐกับประชาชน 

    วันที่ 4 เม ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูชาย บุญรอด ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมคณะได้เดินทาง มายังเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยื่นหนังสือติดตามทวงถามความคืบหน้า การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่ 2 เนื้อที่อีก 8 พันกว่าไร่ ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

    เทศบาลตำบลนางั่วได้มีการนัดหมายเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมที่จะลงพื้นที่รังวัด แต่มีเหตุต้องยกเลิกไป เพราะไม่มีคนนำชี้แนวเขต และเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว อ้างติดเชื้อโควิดอยู่ระหว่างกักตัว โดยมีนางสาวอังคณา พิมจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานธุรการเป็นผู้ออกมารับหนังสือ อย่างไรก็ตามก่อนการมอบหนังสือฯ นายชูชายฯได้อ่านถ้อยคำในหนังสือคำร้องดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับฟังด้วย


     
จากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้า ในเรื่องการขอความช่วยเหลือสนับสนุน เรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายเพื่อขอรื้อฟื้นคดีตามพยานหลักฐานใหม่ และ ค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด 10,000 ไร่ ใหม่

     จากกองทุนยุติธรรมจังหวัดฯ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องว่าชาวบ้านไม่ได้บุกรุกเข้าอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด 10,000 ไร่ ดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่า เรื่องนี้ได้ติดตามอยู่ต่อเนื่อง และได้มีการโทรแจ้งเป็นระยะๆ และจะทำหนังสือแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ชาวบ้านทราบต่อไป แต่ขอนำเรื่องนี้แจ้งปรึกษาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน

     ต่อมานายชูชาย บุญรอด พร้อมคณะก็ได้เข้าพบนายวีระศักดิ์ ทรงอยู่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ที่เพิ่งเดินทางมาและได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเช่นเดียวกัน โดยนายวีระศักดิ์ฯ ได้เชิญชาวบ้านได้เข้าพูดคุยกันที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังด้วย 

     โดยนายชูชายฯ ได้สรุปประเด็นปัญหาที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด พร้อมมอบเอกสารสำคัญให้กับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ได้นำไปศึกษา เรื่องเดิมจากที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและจากสำนักงานที่ดินเองถึงขั้นตอนการออกเอกสาร นสล.แปลงดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นปี 2528 2538 2550 และ 2558

     พร้อมกันนี้ตัวแทนชาวบ้านก็ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติ มีข้อพิรุธ ว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงไหน อย่างไร เช่นไม่มีคลองน้ำบรรจบกันจริง ตามที่ระบุบนในแผนที่ เรื่องบันทึกรายงานมติของสภาตำบลป่าเลา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2532 ที่ผ่านมา ที่ระบุความตอนหนึ่งว่าเนื่องจากที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตาดเดิมถูกบุกรุกหมดแล้ว จึงเป็นเหตุให้สภาตำบลป่าเลาไปลงหลักปักเขตที่สาธารณประโยชน์แปลงป่าโคกตาดใหม่ ฯลฯ

     ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินก็ได้แจ้งกับชาวบ้านว่า ปัญหาการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตาดแปลงที่ 2 อีก 8 พันกว่าไร่ที่ทางเทศบาลตำบลนางั่ว ได้ยื่นขอรังวัด เมื่อ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และก็ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น ก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้สำนักงานที่ดินได้ทำหนังสือแจ้งถึงเทศบาลตำบลนางั่วไปแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ขณะนี้รอเพียงหนังสือแจ้งกลับจากทางเทศบาลตำบลนางั่ว ว่าจะนัดหมายอีกครั้งว่าเมื่อไหร่ อย่างไร โดยมีกรอบระยะเวลา ภายใน 30 วัน

     อีกทั้งในที่ประชุมตัวแทนชาวบ้านยังได้เสนอขอให้ทางสำนักงานที่ดิน ได้นำเสนอข้อเรียกร้องผ่านต่อไปทางจังหวัดฯ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.. 2539 ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็เห็นด้วยและรับปากว่าจะเสนอเรื่องนี้ให้ทางจังหวัดรับทราบต่อไป ส่วนจังหวัดจะเห็นด้วยหรือไม่หรือจะดำเนินการอย่างไรก็อยู่ที่การตัดสินใจของทางจังหวัด ตนเองไม่มีอำนาจไปสั่งการอะไรได้ โดใช้เวลาพูดคุยกันนานเกือบ 2 ชั่วโมง.

เพชรชัยออนไลน์

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.