Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ บ้านปลาฝา สร้างความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ให้กับผู้มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน

 

         เพชรบูรณ์กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า และชมรมคนรักษ์ประเพณีของดีไทหล่ม  กลุ่มคน 3 วัยบ้านปลาฝา  และ กัลยานิมิต  จากจังหวัดสุโขทัย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ  สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานได้อย่างประทับใจ

         วันที่ 13 มกราคม  2567  ที่โดมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคน 3 วัย บ้านปลาฝา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  นายศักด์ชาย  จันละมุด  ข้าราชการบำนาญ  จากจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันขึ้นปีใหม่ และงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายบุญช่วย  ทองเถาว์  ผู้ประสานงานกลุ่มคน 3 วัยบ้านปลาฝา กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายนิพนธ์ นอกไธสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว นายประสิทผธิ์ พลแก้ว รองนายกฯ  นางพรทิพย์  เจริญจิต  ประธานชมรมคนรักษ์ประเพณีของดีไทยหล่ม  นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เด็ก เยาวชน  กลุ่มคน 3 วัยบ้านปลาฝา ชาวบ้านปลาฝา และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

         โดยมีกัลยานิมิต  ซึ่งนำโดยนายศักด์ชาย  จันละมุด  ข้าราชการบำนาญ  อาจารย์ประภา  วงศ์มณี  อาจารย์จรรยา  ชาญตระกูล และคณะจากจังหวัดสุโขทัย  ได้บริจาคผู้มอบเงินงบประมาณ  เสื้อผ้า  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้  อีกทั้งยังได้รับการบริจาคเงิน สิ่งของ สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จากนางสุภาวดี เพ็งธงขัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว และ ฝ่ายบริหาร  นายเพียน ทองอัฐ ประธานสภา อบต.หินฮาว  นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ฯลฯ


          ซึ่งในงานได้มีการจัดกิจกรรมการจับฉลากของขวัญให้กับผู้โชคดี ที่มาร่วมงาน การแสดงของกลุ่มคน ๓ วัย บ้านปลาฝา กิจกรรมรื่นเริง ต่างๆ มอบของที่ระลึก และรับประทานอาหารร่วมกัน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น  สนุกสนาน  สามารถสร้างความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้มาร่วมงานได้อย่างประทับใจ

         ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า และชมรมคนรักษ์ประเพณีของดีไทหล่ม  กลุ่มคน 3 วัยบ้านปลาฝา  และ กัลยานิมิต  จากจังหวัดสุโขทัย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยส่งเสริม "การเป็นผู้ให้ และผู้รับที่ดี" อีกทั้งยังเป็นการมอบความสุข รอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงาน รวมถึงการเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ให้ และผู้รับที่ดี ให้กับเยาวชน ลูกหลานในชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย.ชาติ  วิกสิตโกมุท/เพชรชัยออนไลน์

         

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.