Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

เลือก สว.เพชรบูรณ์ ดับฝันคนดัง ม้านอกสายตาฝ่าด่านเข้าวินสำเร็จ

 

       วันที่​ ​16​ มิถุนายน​ ​2567 ที่ หอประชุม​ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพการศึกษาและพัฒนาอาชีพ​ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์​ (แห่งที่ 2)​  ซึ่งใช้เป็นสถานที่เลือก​ สว.​  โดยนางสาวพูนศรี​  สุขเสวก​  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด​ขึ้น  โดยช่วงเช้าเลือกรอบแรก  ช่วงบ่ายเลือกรอบสอง

        ด้วยการเลือกไขว้​ ให้เหลือกลุ่มละ  ๒ คน    ทำเอาผู้สมัคร สว. ผู้มีชื่อเสียงหลายคนต้องผิดหวังไปตามกัน แต่ นายประดิษฐ์​ อารมฌ์ดี​  คนดังกันจุ ที่มองว่าเป็นม้านอกสายตา​ สามารถฝ่าด่านเข้าวินได้สำเร็จติด ๑ ใน​ ๒ คน​ ในกลุ่ม ๘ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม​ ผังเมือง​ อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ​ พลังงาน ​สิ่งแวดล้อม       

       ขณะที่ กลุ่ม ๑๘  กลุ่มสื่อมวลชน​ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม​  คะแนนเท่ากัน​ ๓ คน​ประกอบด้วย​

      .นายประทีป​ ​คงสิบ  .นางสายบัว​ บุญเขต​  และ ๓.นายทองสุข​  บำรุง​นอก​ ต้องตัดสินด้วยการจับฉลาก​ เนื่องจากมี​ ​๕ คะแนนเท่ากัน​ ๓ คน ผลปรากฏว่า นายประทีป​ ​คงสิบ  และ นางสายบัว​ บุญเขต จับสลากได้ไปต่อในระดับประเทศ

       ส่วนนายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง กลุ่ม​ ๑๕  กลุ่มผู้สูงอายุ​ คนพิการ​หรือทุพพลภาพ​ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น​ ต้องลุ้นตัวโก่ง ที่สุดก็ผ่านเข้ารอบระดับประเทศต่อไปได้เช่นเดียวกัน  ในขณะที่ นายศุภชัย​ คล่องขยัน นักธุรกิจชื่อดัง จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เจ้าตัวถึงกับบอกเกือบไม่ผ่าน

     ตามด้วยกลุ่ม​ 12​ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ที่มีเพียงหนึ่งเดียว ได้แก่ นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก (เฮียชัย) ผ่าน ได้ไปต่อโดยไม่ต้องออกแรง  กลุ่ม​ ​3 กลุ่มการศึกษา ก็ได้นายเรือน​ สิงห์โสภา กับ นางบุปผา​ จันทร์เพ็ง  ที่จับสลากได้เข้าวินลอยลำได้ไปต่อระดับชาติ ดับฝันคนดังมีชื่อเสียงหลายคนต้องฝันค้างไปอีกนาน

     พร้อมกันนี้กลุ่ม ๗  กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้นายกานต์ แก่นกสิการณ์  กับนายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์ 

ด้าน นายเรวัต​ แสงวิจิตร นักการเมืองคนดัง แอบหลบมาลงกลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ ก็ไม่ทำให้ตัวเองผิดหวังได้ไปต่อระดับประเทศต่อไปเช่นกัน ที่สำคัญกลุ่ม 19 กลุ่ม ผู้ประกอบวิชาชีพ​ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้นาย ธนะโรจน์​  อัครกิจชัยนนท์ กับ นาย​พิพัฒชัย​  ภัคชรตานนท์​ (เสี่ยไฝ) คนดังบึงสามพัน ทั้งสองกอดคอกันได้ไปต่อแล้วจ้า.....


 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้มีประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นายฉลอง แผนจันทร์  .นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์

๒. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  ได้แก่ ๑.พล.ต.ต. สุชาติ โสรัจจ์  .พ.ต.อ. ฉัตรไชย์ โพธิ์รัศมี

๓. กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารยั นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นายเรือน สิงห์โสภา  ๒.นางบุปผา จันทร์เพ็ง

๔. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลเภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นางบุญจันทร์ดอกไม้  ๒.นายภฤศรั้ง ฉ่ำตะคุ

๕.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่  ๑.นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์  ๒.นายเจริญทอง หยองใหญ่

๖. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นายบุญเพ็ง อุดสี  .นายไกรลาศ กองพิมพ์

๗. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ 

 ๑.นายกานต์ แก่นกสิการณ์  ๒.นายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่  ๑.นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี  ๒.นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล

๙. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  ได้แก่ ๑.นายมานิตย์ ณรัญรักษ์

๑๐. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ ๙  ได้แก่            ๑.น.ส.นธพร ตันติบูล  ๒. น.ส.ปรานี กองพล

๑๑. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่  ๑.นางวันทนีย์ ลอตระกูล  

      ๒. นายศุภชัย คล่องขยัน

๑๒. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ 

       ๑. นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก 

๑๓. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆใน ทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นายปราโมทย์ บุญคง  ๒.นายนันทกร ภัทรเรืองชัย

๑๔. กลุ่มสตรี ได้แก่ ๑.น.ส.ศิริวรรณ อินทวงค์ ๒.นางเรณู วงศ์พรม

๑๕. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกันได้แก่ ๑.นายชาติชาย ม่วงเล็ก  ๒.นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง

๑๖.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ไดก้แก่ ๑.นายสมศักย์ ดีแป้น  ๒.นายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย

๑๗. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นางจันทร์แดง สุขศิริ  ๒.นายสุรพงษ์ พรมเท้า

๑๘. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่  ๑.นายประทีป คงสิบ  ๒.นางสายบัว บุญเขต

๑๙. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ๑.นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์  ๒.นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์

๒๐.กลุ่มอื่น ๆ  ได้แก่  ๑.นายเรวัต แสงวิจิตร  ๒.นางสุทัศนีย์ โสภา


เพชรชัยออนไลน์

 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.