Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 

           เพชรบูรณ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดงานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 9 กรกฎาคม  2567 เวลา 09.00 น.  ที่หอประชุมประกายเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  นายจีรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ระหว่าง วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2567 และร่วมชมกิจกรรม Soft Power  ผ้าอัตลักษณ์  จาก 11 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 


          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์​ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  คณาจารย์  นักศึกษา  หน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมงานคับคั่ง  ในงานมีการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ ชุด “มรดกแห่งภูมิปัญญา  ผ้าพื้นเมืองสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ในครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power  ด้วยองค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ชุมชนนำอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร.

เพชรชัยออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.