Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

เพชรบูรณ์ พิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระพุทธสุวรรณเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าเทพจักรพันธ์

         

          วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่วัดป่าเทพจักรพันธ์ ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้จัด “พิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระพุทธสุวรรณเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ”  โดย พระเทพพัชรบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต)เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระอาจารย์มหาอมรชัย จารุวณฺโณ เจ้าอาวาส วัดป่าเทพจักรพันธ์ นายจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส มี นายนาวิน สังฆมาตรนายอำเภอชนแดน และ ดร.วรรณี  ไทยพานิชย์ ไวยาวัจกรวัดป่าเทพจักรพันธ์ พร้อมพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

          โดยช่วงเช้า  มีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากตลาด ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน ไปยังบริเวณพิธี จากนั้น อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลงจากรถแห่ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน  ใน พระพุทธสุวรรณเจดีย์ พิธี อัญเชิญเทวดา และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อม เจริญชัยมงคลคาถา


        สำหรับ  พระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มัลละกษัตริย์ เก็บรักษาไว้ ในพระสถูปใกล้บริเวณสถานที่เสด็จดับขันธ์พระปรินิพพาน เมืองกุสินารารัฐอุตตระ ประเทศประเทศอินเดีย ซึ่งพระยานเรศวรอัครมหาบัณฑิตพร้อมคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวพม่า ทิเบต เนปาล พร้อมรัฐมนตรีฑูตานุทูต ประกอบพิธี มอบให้คณะสงฆ์ไทย ซึ่งมีพระครูภาวนาจิตสุนทร เป็นประธานสงฆ์ รับมอบเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงละครแห่งชาติประเทศเนปาล อันเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2543 ถึงปัจจุบันพระราชสุมนต์มุนีเจ้าอาวาส จัดพิธีสมโภช และ แบ่งให้วัด 56 แห่ง 9 ประเทศ อัญเชิญไปสักการบูชา เมื่อ 1 พฤษภาคม 2543 โดย ดร.วรรณี  ไทยพาณิช และ ครอบครัว ได้รับมอบมา ส่วนหนึ่ง

// เดชา มลามาตย์ 0949962661//

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.