Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึง 60 ปี รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี

 

         เพชรบูรณ์-จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.)  ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ  15  ปี  จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ  60  ปี  ออมขั้นต่ำเพียง  50  บาท  สูงสุด  30,000  บาท  ต่อปี  พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด  1,800  บาทต่อปี  

         วันที่  17 พ.ค. 2567  ที่ห้องประชุม​หมื่นจง​ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ​ นางพัชรี  ศาลาศิลป์​  รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัดเพชรบูรณ์​  เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ  กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) ในระดับพื้นที่  โดยมี​ นางสาววรารัตน์  อิ่นแก้ว กล่าวรายงาน​  พร้อมด้วย  นางจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ​ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการออม​และสมาชิกสัมพันธ์​  นางรุ้งลาวัณย์  ชวนเกิดลาภ  คลังจังหวัดเพชรบูรณ์  นางขวัญนภา  จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายธรรมรัฐ  นุชเนื่อง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์​  ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  นิสิต  นักศึกษา  เข้าร่วมประชุม


         รองผู้ว่าฯ  กล่าวว่า  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ  กอช. นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยแรงงานนอกระบบ  รวมทั้งนักเรียน  นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง  กอช.  เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป  ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ  15  ปี  จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ  60  ปี  ออมขั้นต่ำเพียง  50  บาท  สูงสุด  30,000  บาท  ต่อปี  พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี  และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน

         ปัจจุบัน  กอช.  ได้มีเครื่อข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกหลากหลายช่องทาง  ทั้งการสมัคร  ส่งเงินออมต่อเนื่อง  และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ  กอช.  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  ครอบคลุมทั่วประเทศ  อาทิ  สำนักงานคลังจังหวัด  เสมียนตราอำเภอ  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน  กอช.  ประจำหมู่บ้าน  ที่ทำปรษณีย์ไทย  เซเว่น-อีเลฟเว่น  และ  เทสโก้โลตัส.


ชาติ  วิกสิตโกมุท/เพชรชัยออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.