Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

เพชรบูรณ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ "ขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เน้นย้ำชุดปฏิบัติการระดับตำบล/หมู่บ้าน

 

      เพชรบูรณ์-เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 "ขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เน้นย้ำชุดปฏิบัติการระดับตำบล/หมู่บ้าน ออกรณรงค์การใช้รถใช้ถนน

           วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.  2567  "ขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"  โดยมี นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หน.สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย  นายชนก  มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นางเพชรรัตน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ  เข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากพระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวสัมโมทนียกถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้ขบวนรณรงค์เทศกาลสงกรานต์


            ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567  ถึง วันที่  17 เมษายน 2567 ภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์ว่า "ขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัสลดลงให้เป็นศูนย์

             จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว  ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เน้นย้ำชุดปฏิบัติการระดับตำบล/หมู่บ้าน  ออกรณรงค์การใช้รถใช้ถนน โดยเน้นไม่ให้มีการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกัน

            โดยการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และห้ามปรามป้องกันไม่ให้ประขาชนที่เมาสุราออกจากบ้านมาขับขี่รถจักรยานยนต์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ดูแลถนนบริเวณจุดเสี่ยง (Black Spot) เช่น บริเวณจุดกลับรถ ทางแยก ทางข้าม ทางโค้ง/ทางลาดชัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (Work Zone) และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือน และติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา  ตั้งจุดตรวจ (Check Point) และประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไกสี่ด่านประสานใจ “ด่านตำรวจ ด่านท้องถิ่น ด่านชุมชน และด่านครอบครัว”

        เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังได้ให้จุดตรวจหลัก ทุกจุด จัดให้มีการบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ เช่น น้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ของรับประทานเล่น บริการนวดแผนไทย บริการตรวจสภาพรถและซ่อมรถ บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น. 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.