Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ผู้ตรวจการสหกรณ์ เร่งตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ด้านสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ ยื่นร้อง กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฏร

 

        เพชรบูรณ์-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ตามข้อร้องเรียน ด้านสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ เข้ายื่นหนังสือ ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฏร (กมธ.ป.ป.ช.) เร่งรัดตรวจสอบการจ่ายเงินสินไหมประกันชีวิตให้แก่ทายาท

        วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาการบริหารภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ล่าสุดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ เร่งเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน ของสมาชิกเมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นที่เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียนใน 4 ประเด็นคือ 1. การจัดซื้อโต๊ะนั่งเขียน จำนวน 2 ชุด  2. การใช้รถยนต์ของสหกรณ์ 3. การจัดหาบูชาพระพุทธมหาธรรมราชา และ 4. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะที่ปรึกษาของสหกรณ์

      ทั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายบุญเสริม สิงห์ทอง สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้ายื่นหนังสือร้องรียนต่อสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องขอให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด โดยกล่าวหาว่าพฤติกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ไม่ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ การไม่ปฏิบัติตามมติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล การบริหารจัดการที่ดี ทำให้สหกรณ์ฯ และสมาชิกฯ เกิดความเสียหายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

      ขณะที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางด้านสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ์ บุญยอด นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ก็ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฏร (กมธ.ป.ป.ช.) ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรีติ เจริญศิลป์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

       เพื่อให้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบการจ่ายเงินสินไหมประกันชีวิตให้แก่ทายาท สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด โดยระบุว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ผ่านทางสหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์ฯ เป็นผู้ถือกรมธรรม์ ปรากฏว่าทายาทสมาชิกได้รับเงินค่าสินไหมล่าช้า ทั้งที่บริษัทประกันฯ ได้จ่ายแล้ว แต่สหกรณ์ กลับนำไปจ่ายให้กับทายาทล่าช้า ในบางรายล่าช้าเกินกว่า 3 ปี ทำให้ทายาทสมาชิกได้รับความเดือดร้อน ต้องรับภาระส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ จากการจ่ายเงินประกันชีวิตฯให้กับทายาทล่าช้า อีกทั้งยังต้องรับภาระจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้อื่นที่ได้กู้ยืมมา ขณะที่ทายาทบางรายก็ได้เงินสินไหมไม่ครบถ้วนตามทุนประกันที่ทำไว้อีกด้วย

        จึงขอให้ กรรมาธิการ ป.ป.ช.ช่วยเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งรัดกำกับติดตามการดำเนินงาน ในเรื่องของการประชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ และมีการดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เช่นการเลือกตั้ง การถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542

         อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ก็ได้มีทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวนหนึ่ง ก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ หลังจากญาติ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ กล่าวหาสหกรณ์ฯ ยักยอกทรัพย์

        นายประดิษฐ์ฯ ยังกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาตนพร้อมด้วยสมาชิกฯ ได้เข้าขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานให้ช่วยตรวจสอบและเร่งรัด ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ๆ เท่าที่ควร และไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยไม่ทราบเหตุ.

เพชรชัยออนไลน์

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.