Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

 

น่าน ! ไข้เลือดออกระบาด

พบผู้ป่วยแล้ว 51 ราย

     น่าน-ไข้เลือดออกระบาด ใน 4 อำเภอ พบมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 51 ราย หากสงสัยตนเองมีอาการไข้ให้รีบไปพบแพทย์ ให้ประชาชนสำรวจและทำหลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองทุกสัปดาห์

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน โรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากคือโรคไข้เลือดออก จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 25 พฤษภาคม 2564 จังหวัดน่าน พบมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วรวม 51 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเป็น 10.72 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับสองของภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ อำเภอทุ่งช้าง 46 ราย อำเภอปัว 4 ราย และอำเภอเมืองน่าน 1 ราย 

      ทั้งนี้ปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลล่าช้า เนื่องจากมีความกังวลเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ Big Cleaning Day และกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการรวมตัวของประชาชน จิตอาสาเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเนื่องจากต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากสงสัยว่าตนเองมีอาการไข้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที

      สำหรับมาตรการได้มีการเฝ้าระวังเชิงรุก ให้ประชาชนสำรวจและทำหลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองทุกสัปดาห์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อโซเชียล เสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชน


ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

โทร. 0848084888

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.